Samsung Galaxy J7 ‘เซลฟี่ เป็นหมื่น’

Samsung Galaxy J7 'เซลฟี่ เป็นหมื่น' from Spice Shop by The Post Bangkok on Vimeo.

Samsung Galaxy J7 ‘เซลฟี่ เป็นหมื่น’

Client: 
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคทรอนิคส์ จำกัด
Agency: 
Cheil
Production House: 
Mong Rama
Director: 
Mong
Colorist: